Saturday, October 7, 2017

Jawatan Kosong SPA Oktober 2017 (Temuduga Oktober 2017)

Kerja Kosong Kerajaan SPA 2017- Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia telah ditubuhkan pada 31 Ogos 1957, iaitu bersamaan dengan hari Kemerdekaan Tanah Melayu pada ketika itu. Pada awalnya, semasa penjajahan Inggeris, Perkhidmatan Awam Negeri-Negeri Tanah Bersekutu Melayu ketika itu di bawah pentadbiran Inggeris. 
Kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 telah dengan sendirinya membentuk pemerintahan baru Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka dan berdaulat. Secara Rasmi, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam telah dibentuk sebagaimana termaktub dalam Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan.
Jawatan Kosong SPA Jun 2017
Jawatan Kosong SPA Jun 2017
Jawatan Kosong Kerajaan 2017- Perkara 144(1) Perlembagaan Persekutuan:- "Tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang yang ada dan kepada peruntukan Perlembagaan ini, maka adalah menjadi kewajipan sesuatu Suruhanjaya yang dimaksudkan oleh Bahagian ini melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, menaikkan pangkat menukar dan menjalankan kawalan tatatertib ke atas anggota-anggota bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya."
Berikut Senarai penjadualan Jawatan Kosong Temuduga September Oktober 2017

Jawatan Kosong SPA September 2017 (Temuduga Oktober 2017)

Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W19
(Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis)
[ Tarikh Temu Duga: 09 Oktober 2017 - 11 Oktober 2017 ]

Pembantu Kemahiran Gred N19
(Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis)
[ Tarikh Temu Duga: 09 Oktober 2017 - 11 Oktober 2017 ]

Pegawai Sains Gred C41 (Geologi)
(Lembaga Pelesenan Tenaga Atom, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi)
[ Tarikh Temu Duga: 29 September 2017 - 11 Oktober 2017 ]

Pembantu Setiausaha Pejabat Gred N19
(Semenanjung)
(Jabatan Perkhidmatan Awam serta di Pelbagai Kementerian/Jabatan)
[ Tarikh Temu Duga: 24 September 2017 - 29 September 2017 ]


Juruukur Bangunan Gred J41
(Kementerian Kerja Raya Malaysia)
[ Tarikh Temu Duga: 29 September 2017 - 12 Oktober 2017 ]

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N19
(Sabah)
(Jabatan Perkhidmatan Awam dan di Pelbagai kementerian/Jabatan)
[ Tarikh Temu Duga: 25 September 2017 - 03 Oktober 2017 ]


Juruukur Bahan Gred J41
(Kementerian Kerja Raya Malaysia)
[ Tarikh Temu Duga: 25 September 2017 - 20 Oktober 2017 ]


Penolong Pegawai Tanah Gred NT29
(Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar)
[ Tarikh Temu Duga: 10 September 2017 - 25 September 2017 ]


Penolong Pegawai Pertahanan Awam Gred KP29
(Angkatan Pertahanan Awam, Malaysia)
[ Tarikh Temu Duga: 04 September 2017 - 20 September 2017 ]


Pegawai Sains Gred C41 (Mikrobiologi)
(Jabatan Kimia Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi)
[ Tarikh Temu Duga: 20 September 2017 - 11 Oktober 2017 ]


Pembantu Awam Gred H11
(Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis)
[ Tarikh Temu Duga: 02 Oktober 2017 - 04 Oktober 2017 ]


Pembantu Operasi Gred N11
(Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis)
[ Tarikh Temu Duga: 25 September 2017 - 26 September 2017 ]


Penghantar Notis Gred N11
(Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis)
[ Tarikh Temu Duga: 25 September 2017 - 27 September 2017 ]


Pegawai Tadbir Gred N41
(Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar)
[ Tarikh Temu Duga: 13 September 2017 - 22 September 2017 ]


Pegawai Sains Gred S41 (Biologi)
(Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi)
[ Tarikh Temu Duga: 08 September 2017 - 12 Oktober 2017 ]


Latihan Pembantu Kesihatan Awam Gred U19
(Sabah)
(Kementerian Kesihatan Malaysia)
[ Tarikh Temu Duga: 18 September 2017 - 20 September 2017 ]


Pegawai Sains Gred C41 (Biokimia)
(Jabatan Standard Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi)
[ Tarikh Temu Duga: 05 September 2017 - 29 September 2017 ]


Pegawai Sains Gred C41 (Fizik Industri)
(Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi)
[ Tarikh Temu Duga: 08 September 2017 - 21 September 2017 ]


Pegawai Sains Gred C41 (Kimia)
(Jabatan Kimia Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi)
[ Tarikh Temu Duga: 05 September 2017 - 21 September 2017 ]


Jawatan Kosong SPA September 2017

SPA sedang mencari individu untuk menyertai perkhidmatan awam yahg mempunyai ciri-ciri keperibadian berikut:
  • Mempunyai keterampilan yang baik;
  • Mempunyai semangat yang tinggi dalam bekerja secara berkumpulan;
  • Mempunyai bakat kepimpinan;
  • Mempunyai ciri-ciri jati diri yang cemerlang;
  • Mempunyai kelayakan/profesionalisme yang sesuai dengan jawatan. 
Berikut Kekosongan Jawatan SPA:
Jawatan Kosong SPA
Jawatan Kosong SPA


CARA PERMOHONAN JAWATAN KOSONG

Pendaftaran permohonan jawatan adalah sepanjang masa dan hanya diterima melalui online sahaja. Sebarang surat menyurat dan penghantaran  resume tidak diperlukan. Tempoh sah laku permohonan adalah setahun. Urusan pengambilan adalah tertakluk kepada kekosongan jawatan yang  dilaporkan oleh Kementerian /Jabatan dan hanya calon yang berjaya melepasi tapisan akan dipanggil temu duga.  Calon - calon yang telah mendaftarkan permohonan bagi jawatan - jawatan di atas tidak perlu mendaftar semula. Namun demikian, sila pastikan  pendaftaran permohonan masih dalam tempoh sah laku. Tarikh tutup untuk permohonan baru adalah sebelum atau pada 24 September 2017 Ahad  jam 11.59 malam.
Permohonan secara onlen disini : http://www.spa.gov.my

Artikel Terkait