JAWATAN KOSONG TERKINI Julai 2018

Iklan Jawatan Kosong Terkini Julai 2018 Kerja Kosong Terkini Kerajaan dan Swasta Jawatan Kosong Bank Kerani Spa Kastam Jobs Vacancy Julai 2018

Jawatan Kosong Kerajaan MPSP 06 Mac 2017

Iklan Kerja Kosong Kerajaan Majlis Perbandaran Seberang Perai. Majlis Perbandaran Seberang Perai ialah pihak berkuasa tempatan untuk kawasan Seberang Perai yang merupakan sebahagian daripada negeri Pulau Pinang. Luas kawasan ini ialah 738.41 kilometer persegi.
Seberang Perai atau Province Wellesley dahulunya menjadi tanah jajahan British pada tahun 1800. Pentadbiran seberang Perai ketika itu berpusat di Pulau Pinang. Dengan keluasan 489.3 kilometer persegi dan bilangan penduduk seramai lebih kurang lima ribu orang, kawasan yang dipenuhi belukar, paya dan hutan ini kemudiannya bertukar kepada pertanian apabila usaha-usaha penerokaan bermula pada tahun 1850.
Jawatan Kosong Kerajaan MPSP
Jawatan Kosong Kerajaan MPSP
Setelah Perjanjian Pangkor ditandatangani pada tahun 1874, keluasan Province Wellesley bertambah menjadi 740.12 kilometer. Kependudukan pula semakin bertambah khususnya di kawasan pusat perdagangan seperti Butterworth dan Bukit Mertajam.
Keluasan Seberang Perai walaubagaimanapun telah dikurangkan kepada 738.41 kilometer persegi kesan daripada perubahan sempadan Sg Muda antara negeri Kedah dan Pulau Pinang.
Pada tahun 1896, Ordinan Perbandaran diperkenalkan yang membolehkan Kerajaan Negeri membuat Undang-Undang untuk mengendalikan hal ehwal awam. Pada tahun 1913, satu ordinan baru telah dikeluarkan yang mana telah memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri menubuhkan Lembaga Luar Bandar. Majlis Bandaran Butterworth dan Bukit Mertajam serta Majlis Luar Bandar Utara,Tengah dan Selatan telah ditubuhkan.
Pada 15 Disember 1976, melalui pemakaian Akta Kerajaan Tempatan 1976, Lembaga Pengurus Kerajaan Tempatan telah dinaikkan taraf menjadi Majlis Perbandaran Seberang Perai. 
Kini MPSP membuka Jawatan Kosong Terkini Mac 2017 seperti berikut ini :-

Jawatan Kosong Kerajaan MPSP 06 Mac 2017

Calon-calon dikehendaki mengemaskini maklumat peribadi sebelum  membuat permohonan.
 1. PENOLONG PEGAWAI SENIBINA
 2. PENOLONG PEGAWAI VETERINAR
 3. PEMBANTU TADBIR UNDANG-UNDANG
 4. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN & OPERASI)
 5. PEMBANTU TADBIR (OPERATOR TELEFON)
 6. PENOLONG AKAUNTAN (AUDIT)
 7. PEMBANTU KESIHATAN AWAM
 8. PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT
 9. PEMBANTU AKAUNTAN (AUDIT)


1. JAWATAN KOSONG PENOLONG PEGAWAI SENIBINA

GRED:JA29
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Pelaksana
KLASIFIKASI:KEJURUTERAAN
TARAF:Tetap
JADUAL GAJI:MIN RM 1,549.00 - RM 5,701.00
SYARAT KELAYAKAN:
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • sijil dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • diploma dalam bidang seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
DESKRIPSI TUGAS:
1. Memproses pelan bangunan 2. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan projek pembangunan dan semua jenis binaan. 3. Pemeriksaan Perakuan Kelayakan Menduduki/ Perakuan Siap dan Pematuhan. 4. Memantau dan memeriksa proses pelan bangunan yang dilakukan oleh pegawai dibawah seliaan. 5. Kawalan dan penguatkuasaan bangunan. 6. Menghadiri mesyuarat dalaman dan luaran MPSP. 7. Menyediakan kertas mesyuarat untuk perbentangan.

2. JAWATAN KOSONG PENOLONG PEGAWAI VETERINAR

GRED:G29
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Pelaksana
KLASIFIKASI:PERTANIAN
TARAF:Tetap
JADUAL GAJI: MIN RM 1,494.00 - 5,674.00
SYARAT KELAYAKAN:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Sijil Veterinar yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • diploma dalam bidang kesihatan haiwan dan penternakan atau sains veterinar yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
 SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

3. PEMBANTU TADBIR UNDANG-UNDANG

GRED:L19
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Pelaksana
KLASIFIKASI:PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN
TARAF:Tetap
JADUAL GAJI : MIN RM 1,355.00 - RM 4,007.00
SYARAT KELAYAKAN:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
DESKRIPSI TUGAS:
1. Memungut wang, merekod dan mengeluarkan Resit Kew. 38E (Sistem eTerimaaan - Auto) dan Resit Kew. 38 (Manual) untuk setiap kes bayaran denda. Menggunakan Sistem eTerimaan untuk memasukkan data bayaran (Hasil Mahkamah) dari Resit Kew. 38 (Manual) kedalam Sistem eTerimaan (Kew 38E). 2. Menyediakan Penyata Pemungut Wang (Auto/Manual) melalui Sistem eTerimaan dan memasukkan wang kutipan hasil denda Mahkamah ke dalam bank. 3. Merekod dan mengemaskinikan Buku Tunai Cerakinan setiap hari dan bulan melalui Sistem eTerimaan. 4. Merekod dan mengemaskinikan dokumen harian, mingguan dan bulanan. 5. Menyediakan Statistik Bulanan Mahkamah, Penyata Kira-Kira Bulanan dan Penyata Penyesuaian untuk dihantar ke Jabatan yang berkenaan. (Pejabat Ketua Akauntan Negara, Bahagian Akaun JPM, Putrajaya, Pejabat Bahagian Akaun Mahkamah-Mahkamah Negeri Pulau Pinang dan Pejabat Jabatan Akauntan Negara Malaysia Negeri Pulau Pinang)

4. JAWATAN KOSONG PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN & OPERASI)

GRED:N19
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Pelaksana
KLASIFIKASI:PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
TARAF:Kontrak
JADUAL GAJI: RM 1,352.00 - RM 4,003.00
SYARAT KELAYAKAN:
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
 SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

5. JAWATAN KOSONG PEMBANTU TADBIR (OPERATOR TELEFON)

GRED:N19
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Pelaksana
KLASIFIKASI:PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
TARAF:Tetap
JADUAL GAJI : MIN RM 1,352.00 - RM 4,003.00
SYARAT KELAYAKAN:
 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 2. warganegara Malaysia;
 3. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 4. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
 5. oleh Kerajaan; atau
 6. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau
 7. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
DESKRIPSI TUGAS:
1. Menerima panggilan dari luar 2. Membuat panggilan dari dalam ke luar 3. Merekod setiap panggilan yang dibuat dalam buku log panggilan 4. Membuat panggilan kepada Ahli Majlis untuk memberitahu tentang pembatalan dan pemindahan tarikh mesyuarat

6. JAWATAN KOSONG PENOLONG AKAUNTAN (AUDIT)

GRED:W29
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Pelaksana
KLASIFIKASI:KEWANGAN
TARAF:Tetap
JADUAL GAJI: MIN RM 1,498.00 - RM 5,678.00
SYARAT KELAYAKAN:
 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 2. warganegara Malaysia;
 3. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 4. sijil dalam bidang pengajian perniagaan atau penyimpan kira yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 5. Certified Accounting Technician (CAT) yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau
 6. diploma dalam bidang pengajian perniagaan, kewangan, perbankan atau perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 7. Licentiate of The Chartered Institute of Secretaries and Administrators of United Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
PENINGKATAN SECARA LANTIKAN:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Akauntan dan Pembantu Tadbir (Kewangan) adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Akauntan Gred W29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(a)
 • Mempunyai kelayakan di perenggan (1) (c) ; atau
 • Lulus Peperiksaan Khas: dan
(b) Had umur pelantikan:
 • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 dan 56 tahun; atau
 • berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 • berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun
DESKRIPSI TUGAS:
1. Menjalankan kerja dan kajian seperti yang terkandung di dalam Program Audit dan memastikan kerja-kerja disediakan dengan lengkap dan sempurna. 2. Mendapatkan maklumat-maklumat asas yang bersangkutan dengan kerja audit yang akan dijalankan. 3. Perhatian diberi kepada penemuan yang `material¿ dan membuat syor-syor perubahan/pertambahan kerja yang perlu dibuat selain dari yang terkandung dalam Program Audit. 4. Menyedia dan menyimpan kertas kerja dengan lengkap dan kemas dan membincangkannya dengan Juruaudit. 5. Menyelia dan menyemak kerja-kerja pengauditan yang dijalankan oleh Pembantu Juruaudit. 6. Menjalankan audit susulan dan mengemaskini kertas kerja audit dan menyediakan laporan audit. 7. Menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Juruaudit untuk membincangkan surat pemerhatian/laporan audit terhadap pemeriksaan dan kajian yang telah dijalankan. 8. Lain-lain tugas yang diarahkan dari masa ke semasa. 9. Menjadi Juruaudit Dalaman ISO.

7. JAWATAN KOSONG PEMBANTU KESIHATAN AWAM

GRED:U19
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Pelaksana
KLASIFIKASI:PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN
TARAF:Tetap
JADUAL GAJI : RM 1,353.00 - RM 4,005.00
SYARAT KELAYAKAN:
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya Oleh Kerajaan serta Sijil Pembantu Kesihatan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setarafdengannya.
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
PENINGKATAN SECARA LANTIKAN:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Perawatan Kesihatan dan Pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Kesihatan Awam Gred U19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan: dan
(a)
 • mempunyai kelayakan di perenggan (1) (c) ; atau
 • lulus Peperiksaan Khas: dan
(b) Had umur pelantikan:
 • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 dan 56 tahun; atau
 • berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 • berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun

8. JAWATAN KOSONG PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT

GRED:N19
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Pelaksana
KLASIFIKASI:PENTADBIRAN DAN SOKONGAN
TARAF:Tetap
JADUAL GAJI: MIN RM 1,352.00 - RM 4,003.00
SYARAT KELAYAKAN:
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
DESKRIPSI TUGAS:
1. Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat, Mesyuarat Majlis Penuh dan Mesyuarat Majlis Penuh Khas 2. Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan, Pembangunan Dan Pengindahan 3. Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Bersih Dan Indah Zon Tengah 4. Pengurusan Mesyuarat SPEAD 5. Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Adhoc / Mesyuarat Adhoc 6. Menyediakan nota Majlis Penuh / Majlis Penuh Khas 7. Menggantikan tugas-tugas Pembantu Khas SUP

9. JAWATAN KOSONG PEMBANTU AKAUNTAN (AUDIT)

GRED:W19
KUMPULAN PERKHIDMATAN:Pelaksana
KLASIFIKASI:PERKHIDMATAN KEWANGAN
TARAF:Tetap
JADUAL GAJI:RM 1,353.00 - RM 4,005.00
SYARAT KELAYAKAN:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-
 • warganegara Malaysia;
 • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik dan Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
 • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU:
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kepujian dalam subjek Bahasa Melayu (sekurang-kurangnya Gred C) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
DESKRIPSI TUGAS:
1. Menjalankan pengauditan terhadap aktiviti dan proses kerja seperti yang terkandung di dalam Program Audit dan memastikan kerja-kerja disediakan dengan lengkap dan sempurna. 2. Mendapatkan maklumat dan menganalisa maklumat berkaitan dengan kerja audit yang dijalankan. 3. Menganalisa penemuan yang `material¿ dan membuat cadangan perubahan/penambahbaikan yang perlu dibuat selain dari terkandung dalam Program Audit. 4. Menyedia dan menyimpan kertas kerja audit dengan lengkap dan kemas dan membincangkannya dengan Penolong Juruaudit. 5. Menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Juruaudit untuk membincangkan surat pemerhatian/laporan audit terhadap pemeriksaan dan kajian yang telah dijalankan. 6. Mengemaskini laporan dalam sistem laporan audit. 7. Menjalankan audit susulan dan mengemaskini kertas kerja audit dan menyediakan laporan audit. 8. Bertanggungjawab menguruskan surat keluar dan masuk Unit Audit Dalam sama ada melalui emel, sistem e-Surat atau pun secara terus atas tangan. 9. Menguruskan pembukaan dan penutupan fail serta perkara berkaitan dengan Bilik Fail di Unit Audit Dalam. 10. Menjadi wakil pekerja dalam Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan MPSP 11. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

CARA PERMOHONAN JAWATAN KOSONG :

 • Semua permohonan hanya boleh dibuat secara 'online' melalui laman web MPSP iaitu dihttp://www.mpsp.gov.my .
 • Permohonan secara 'online' tidak memerlukan sebarang muat naik dokumen tetapi diperlukan apabila calon yang berjaya dipanggil temuduga.
Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK :
 • Permohonan tidak dibuat secara 'online';
 • Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;
 • Permohonan tidak lengkap

 Nota Jawatan Kosong:

Tarikh Tutup Jawatan Kosong 06 MAC 2017
Lokasi Jawatan Kosong

Subscribe to receive free email updates: