JAWATAN KOSONG TERKINI Julai 2018

Iklan Jawatan Kosong Terkini Julai 2018 Kerja Kosong Terkini Kerajaan dan Swasta Jawatan Kosong Bank Kerani Spa Kastam Jobs Vacancy Julai 2018

Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia 28 Mei 2017

Iklan Jawatan Kosong Matrade (lembaga Kerajaan) ,syarikat ini mempunyai Misi MATRADE untuk mempromosikan eksport Malaysia telah membolehkan banyak syarikat tempatan untuk mengukir sempadan baru dalam pasaran global. Hari ini seperti yang kita terus meletakkan perhatian terhadap syarikat-syarikat Malaysia mampu di peringkat antarabangsa, kami membantu menjadikan frasa 'Buatan Malaysia' sinonim dengan kecemerlangan, kebolehpercayaan dan amanah.
Iklan Jawatan Kosong Matrade
Iklan Jawatan Kosong Matrade
Kini Matrade membuka jawatan kosong seperti berikut ini:

Jawatan Kosong Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia 28 Mei 2017

Jurutera, Gred J44
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan Dan Profesional
Klasifikasi Perkhidmatan Kejuruteraan
Gaji RM3,608.00 – RM10,557.00

Kelayakan Jawatan Kosong

  • Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusiinstitusi pengajian tinggi  tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
  • Kepujian (sekurang-kurangnya  Gred C dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
  • Mempunyai tempoh pengalaman  yang relevan tidak kurang lima (5) tahun dalam bidang berkaitan Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai kelayakan dalam bidang
  • Kejuruteraan Awam dan mempunyai pengalaman dalam pengurusan projek
Taraf Jawatan : Kontrak/Tetap
Penaklukan di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan : 
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan (nyatakan seperti di 1(a) di atas) adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa
Fungsi Bidang Tugas : 
Mengurus, menyelia, melaksanakan dan mengambil tindakan susulan yang berkaitan penyelenggaraan dan membaikan aset di MATRADE
Tarikh Tutup Permohonan : 28 Mei 2017

CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di laman sesawang Jobsmalaysia, www.jobsmalaysia.gov.my      

Catatan Am :
  • Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan dan senarai pendek sahaja akan dipanggil untuk temuduga. Sebarang keputusan yang dibuat berkaitan dengan urusan ini adalah muktamad; 
  • Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup hendaklah mengangap permohonan mereka tidak berjaya; dan
  • Tempoh sahlaku permohonan adalah selama enam (6) bulan dari  tarikh tutup iklan.
Bagi permohonan Pegawai Gred J41 yang sedang berkhidmat tidak kurang 5  tahun di mana mana jabatan/agensi kerajaan, adalah layak memohon untuk mengisi kekosongan jawatan Pegawai Gred J44 apabila telah :-
  • disahkan dalam jawatan & gred sekarang;
  • mencapai tahap prestasi yang ditetapkan; dan
  • melepasi semua tahap kecekapan yang telah ditetapkan.

 Muat Turun Jawatan Kosong;


Subscribe to receive free email updates: