Wednesday, September 27, 2017

Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) 1 Oktober 2017

Jawatan Kosong Kerajaan 2017. KEDA ditubuhkan pada 28 Mei 1981 di bawah Akta 249, Akta Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah 1981 dengan tujuan untuk membantu  mempercepatkan pembangunan sosioekonomi dan infrastruktur di kawasan operasi KEDA.
Kawasan operasi KEDA meliputi keluasan 8,279 km persegi iaitu 89% daripada keseluruhan Negeri Kedah. Sebagai agensi Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW), KEDA dipertanggungjawabkan dalam pelbagai aspek pembangunan meliputi program pembasmian kemiskinan, pembangunan kampung tradisional dan perumahan rakyat termiskin, pembangunan industri kecil dan sederhana serta program keusahawanan, latihan  kemahiran, pembangunan modal insan, pembangunan infrastruktur dan ameniti sosial.Dalam RMKe10, fokus pembangunan KEDA meliputi program pembangunan wilayah dan ke arah biaya diri. Aspek pembangunan wilayah merangkumi pembangunan fizikal, ekonomi dan modal insan khususnya di kawasan pedalaman yang kurang maju dan terpencil. Manakala ke arah biaya diri KEDA melibatkan inisiatif penubuhan anak syarikat beserta subsidiari di bawahnya.
Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)

Kini KEDA membuka iklan Jawatan Kosong seperti berikut ini :-

Jawatan Kosong Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) 1 Oktober 2017

Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia (Keutamaan kepada rakyat Negeri Kedah Darul Aman) yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan secara Kontrak/Tetap di Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) seperti berikut:

Jurutera Awam

Jawatan:  Jurutera Awam
Kumpulan Perkhidmatan :  Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi   :  Perkhidmatan Kejuruteran
Taraf Jawatan  :  Kontrak/Tetap
Jadual Gaji    :  Jadual Gaji Minimum - Maksimum
Gred J 41    :  RM 2,529.00 – RM 9,643.00


Pegawai Teknologi Maklumat

Jawatan   :  Pegawai Teknologi Maklumat
Kumpulan Perkhidmatan :  Pengurusan dan Profesional
Klasifikasi   :  Perkhidmatan Sistem Maklumat
Taraf Jawatan  :  Kontrak/Tetap
Jadual Gaji    :  Jadual Gaji Minimum - Maksimum
Gred F 41    :  RM 2,315.00 – RM 9,618.00

Penolong Pegawai Penilaian

Jawatan   :  Penolong Pegawai Penilaian
Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana
Klasifikasi   :  Perkhidmatan Kewangan
Taraf Jawatan  :  Kontrak/Tetap
Jadual Gaji    :  Jadual Gaji Minimum - Maksimum
Gred W 29    :  RM1,498.00 – RM5,678.00

Setiausaha Pejabat

Jawatan   :  Setiausaha Pejabat
Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana
Klasifikasi   :  Pentadbiran dan Sokongan
Taraf Jawatan  :  Kontrak/Tetap
Jadual Gaji    :  Jadual Gaji Minimum - Maksimum
Gred N 29    :  RM1,493.00 – RM5,672.00

Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) 

Jawatan   :  Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)b) Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana
Klasifikasi   :  Pentadbiran dan Sokongan
Taraf Jawatan  :  Kontrak/Tetap
Jadual Gaji    :  Jadual Gaji Minimum - Maksimum
Gred N 19    :  RM1,352.00 – RM4,003.00

Pembantu Kemahiran 

Jawatan   :  Pembantu Kemahiran
Kumpulan Perkhidmatan :  Pelaksana
Klasifikasi   :  Kemahiran
Taraf Jawatan  :  Kontrak/Tetap
Jadual Gaji    :  Jadual Gaji Minimum - Maksimum
Gred H 19    :  RM1, 377.00 – RM4,052.00

Cara memohon Jawatan Kosong:

Semua permohonan hendaklah menggunakan sistem eJawatan yang boleh  dilayari secara atas talian melalui capaian url http://ejawatan.keda.gov.my/ Permohonan daripada kakitangan kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan menyertakan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan Laporan Nilaian  Prestasi Tahunan terakhir.

Permohonan berikut akan ditolak:

 • Tidak lengkap atau tidak terang;
 • Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;
 • Diterima selepas tarikh tutup permohonan.
Tarikh tutup permohonan: 1 Oktober 2017

Catatan Am:

 • Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga. 
 • Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 2 bulan dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.
 • Permohonan yang lewat dan sebarang tuntutan perjalanan menghadiri  temuduga jawatan ini tidak akan dilayan.  
 Muat Turun Iklan Jawatan Kosong KEDA disini:
Jawatan Kosong KEDA 2017

Tuesday, September 12, 2017

Jawatan Kosong Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) 20 SEPTEMBER 2017 (Rabu).

Iklan Kerja Kosong terkini datang dari Perbadanan kemajuan Filem nasional Malaysia (FINAS) dimana Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) telah ditubuhkan dalam tahun 1981 melalui Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 (Pindaan 1984) Akta 244 (Akta pindaan A589). FINAS pergi berkuat kuasa pada 1 November 1981 dibawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Malaysia. Bermula dari 16 Julai 1981, FINAS telah diletakkan di bawah Kementerian Penerangan. Selepas itu, mulai 27 Mac 2004, FINAS telah diletakkan di bawah dalam kawasan pelancongan ini Kementerian, Kesenian dan Warisan (KEKKWA). Mulai April 19,2009, FINAS kemudiannya diletakkan di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan kawasan pelancongan ini (KPKK). Pada 15 Mei 2013, FINAS telah diletakkan di bawah Kementerian Komunikasidan Multimedia Malaysia. On April 6, 2012, Kabinet bersetuju dengan cadangan itu menggabungkan FINAS dengan di FIlem Negara Malaysia (FNM) yang telah diterajui oleh FINAS.Perjanjian-perjanjian dengan Kabinet yang dibuat untuk pindaan Akta 244 adalah untuk menggabungkan fungsi-fungsi yang baru untuk menyebarkan maklumat mengenai dasar, program dan pencapaian Kerajaan melalui pengeluaran filem dan liputan peristiwa rekod bagi tujuan Arkib.
Jawatan Kosong Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
Jawatan Kosong Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia

Kini FINAS memperlawa warganegara Malaysia yang berintegriti, mempunyai daya tahan yang mapan, komitmen, mempunyai semangat berpasukan yang tinggi, berpengalaman, berkemahiran serta berminat dalam bidang perfileman untuk mengisi kekosongan jawatan sebagai:

Jawatan Kosong Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) 20 SEPTEMBER 2017 (Rabu).

Kini FINAS membuka kekosongan jawatan :
 1. PEGAWAI TADBIR GRED N41 (Kekosongan 3 Jawatan)
 2. AKAUNTAN GRED WA41 (Kekosongan 1 Jawatan)
 3. JURUTERA GRED J41 (Kekosongan 1 Jawatan)
 4. PEGAWAI MAKMAL FILEM GRED C41 (Kekosongan 1 Jawatan)
 5. PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29 (Kekosongan 1 Jawatan)
 6. PENOLONG PEGAWAI MAKMAL FILEM GRED C29 (Kekosongan 1 Jawatan)
 7. PENOLONG JURUTERA GRED JA29 (Kekosongan 4 Jawatan)
 8. PEMBANTU MAKMAL FILEM GRED C19 (Kekosongan 3 Jawatan) 

CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN JAWATAN KOSONG

 • Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang PKFNM 1/96 yang boleh dimuat turun secara online beserta skim perkhidmatan dan syarat lantikan di laman web http://www.finas.my . Borang permohonan juga boleh diperolehi secara percuma dari Unit Pengurusan Sumber Manusia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, Kompleks Studio Merdeka, Jalan Hulu Kelang, 68000 Ampang, Selangor (Tel:03-4104 1300) Borang salinan pendua boleh digunakan.
 • Pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan awam, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dengan menyertakan salinan Laporan Penilaian Prestasi terkini dan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini serta Laporan Pengisytiharan Harta.
 • Semua permohonan hendaklah disertakan dengan ‘resume’ dan sekeping gambar terbaru berukuran pasport, salinan Sijil Kelahiran, salinan Kad Pengenalan, salinan Sijil Persekolahan dan kelulusan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Semua salinan dokumen mesti disahkan.

ALAMAT DAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN

 • Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar dengan menulis nama jawatan yang dipohon di sebelah atas kiri sampul surat dengan HURUF BESAR dan dialamatkan kepada :
  Ketua Pengarah
  Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
  Kompleks Studio Merdeka, Jalan Hulu Kelang
  68000 Ampang, Selangor
  (u.p: Unit Pengurusan Sumber Manusia)
 • Tarikh tutup permohonan pada 20 SEPTEMBER 2017 (Rabu).  
Sila klik Borang Permohonan PKFNM 1/96
IKLAN JAWATAN KOSONG 2017

NOTA JAWATAN KOSONG

 • Hanya calon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk sesi temuduga.
 • Permohonan yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan adalah tidak berjaya. Tiada makluman bersurat akan dikeluarkan oleh FINAS bagi permohonan yang tidak berjaya.
 • Permohonan yang lewat, tidak lengkap dan tidak mematuhi syarat akan ditolak dan dianggap tidak berjaya.
Demikian Maklumat Jawatan Kosong Terkini FINAS semoga berfaedah. amin
Rujukan

JAWATAN KOSONG TERKINI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA TARIKH TUTUP 18 SEPT 2017

Iklan kerja Kosong Terkini TLDM. Iklan jawatan kosong terkini datang dari Sektor Kerajaan iaiatu Tentera Laut Diraja Malaysia. Tentera Laut Diraja Malaysia atau lebih dikenali dengan singkatannya, TLDM, merupakan salah satu cabang Angkatan Tentera Malaysia dan agensi utama yang bertanggungjawab ke atas operasi pengawasan dan pertahanan maritim negara. Penguasaan TLDM meliputi 603, 210 kilometer persegi, (hampir dua kali ganda keluasan daratan Malaysia, 329, 860 km persegi) merangkumi kawasan pesisiran dan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE). TLDM juga memikul tanggungjawab mengawal Laluan Perhubungan Laut (bahasa Inggeris: Sea Lines of Communications, SLOC) utama negara seperti Selat Melaka dan Selat Singapura. TLDM turut mengawasi kepentingan negara di kawasan-kawasan yang mempunyai tuntutan bertindih seperti di perairan Spratly. Kehadiran TLDM dapat dilihat di peringkat antarabangsa dalam operasi konvoi yang berterusan di Teluk Aden. Dari segi kekuatan kelengkapan dan keanggotaan, TLDM mempunyai keupayaan yang dikira setanding dengan kebanyakkan negara-negara ASEAN dan mempunyai tentera laut yang ketiga terbesar di dalam gabungan ini. Dengan kekuatan konvensional yang sederhana, TLDM masih masih memerlukan penambahan platform dan kapal-kapal lain untuk beroperasi pada tahap terbaik. Hanya dengan pemodenan berterusan akan memastikan TLDM terus kekal sebagai satu angkatan yang seimbang dan berteknologi tinggi (wikipedia).
Kerja Kosong Terkini TLDM
Kerja Kosong Terkini TLDM
Kini TLDM membuka kekosongan jawatan terkini kerajaan seperti berikut:-

JAWATAN KOSONG TERKINI TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA TARIKH TUTUP 18 SEPT 2017

TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA (TLDM) MEMPELAWA BELIA DAN BELIAWANIS TANAH AIR YANG BERMINAT UNTUK BERKHIDMAT SEBAGAI ANGGOTA TLDM PERINGKAT RENDAH (LAIN-LAIN PANGKAT) MELALUI PEMANGGILAN Perajurit Muda (PtM) 217/2018. CALON-CALON PERLU MEMASUKKAN MAKLUMAT PERIBADI DIRI YANG LENGKAP DI DALAM LAMAN WEB INI. CALON YANG LAYAK AKAN DIPANGGIL UNTUK MENGHADIRI SESI PEMILIHAN AWAL Perajurit Muda 217/2018
JAWATAN KOSONG PERAJURIT MUDA

SILA MUAT TURUN 1. PERMOHONAN JAWATAN KOSONG

Friday, September 8, 2017

JAWATAN KOSONG GAMUDA BERHAD TARIKH TUTUP 16 SEPTEMBER 2017

KERJA KOSONG GAMUDA CORP . Gamuda Berhad, yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia, adalah infrastruktur dan hartanah pemaju terkemuka yang beroperasi di Asia dan Kawasan Timur Tengah. Memberi tumpuan kepada tiga perniagaan teras Kejuruteraan dan Pembinaan, Konsesi Infrastruktur dan Pembangunan Hartanah, Gamuda berbangga dengan baik membekalkan pelbagai projek infrastruktur awam besar-besaran sehingga kini; mengendali dan menyenggara 230km lebuh raya yang berkhidmat lebih daripada dua juta pengguna jalan raya setiap hari. Melalui SPLASH syarikat bersekutu Gamuda, Gamuda memiliki salah satu pembekal air terbesar diswastakan di Malaysia, menyediakan sumber air penting untuk 2 juta penduduk dan industri di Lembah Klang dan Selangor.
Kerja Kosong Gamuda
Kerjaya Gamuda
Selain sentiasa mencabar status quo untuk melampaui sempadan kita dalam perkembangan kita membina, Gamuda berusaha untuk memperkaya masyarakat dengan positif mengubah cara hidup masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan negara bangsa melalui pendidikan dan latihan yang berterusan. Gamuda telah mengubah masyarakat dengan perkembangan mega seperti Pengurusan Air Banjir di peringkat antarabangsa yang diiktiraf dan Terowong (SMART) di Malaysia; yang Kaohsiung Metropolitan Mass Rapid Transit (KMRT) di Taiwan; Jambatan Tambak Sitra di Bahrain; Lebuh Raya Dukhan dan Lapangan Terbang Antarabangsa New Doha (NDIA) di Qatar; Durgapur dan Panagarh-Palsit Expressways di India, serta Gamuda City dan Celadon City di Vietnam.

Membuka jalan kepada satu lembaran baru dalam sejarah pengangkutan di Malaysia, kita adalah Rakan Projek Pelaksanaan (PDP) bagi MRT, projek Mass Rapid Transit (Sungai Buloh - Kajang Line) (SBK Line), projek infrastruktur awam yang terbesar di negara. Baru 51km laluan MRT yang terdiri daripada 31 stesen akan menjadi tulang belakang sistem pengangkutan rel massa yang cekap dan mampan bagi penduduk di Lembah Klang.
Gamuda juga merupakan kontraktor utama yang telah ditetapkan untuk bahagian 9.5km terowong bawah tanah MRT SBK Line dengan Kerajaan. Skop kepakaran kejuruteraan meliputi lebuh raya dan lebuh raya, jambatan, terowong, empangan dan penjanaan kuasa hidro, kejuruteraan hidraulik dan rawatan air, kereta api dan sistem transit massa pesat, kerja-kerja laut dan pelabuhan, dan bangunan, yang dijalankan melalui kontrak am, reka bentuk dan membina, turnkey, serta pendekatan BOT.

Penekanan Gamuda terhadap pembezaan, nilai-penciptaan dan kecemerlangan operasi telah membolehkan Kumpulan terus menyampaikan infrastruktur dan rumah-rumah yang mempunyai ciri Gamuda inovasi, high unggul, nilai yang cemerlang dan siap pada masa yang tersendiri.

Gamuda menawarkan pakej ganjaran yang menarik setimpal dengan kelayakan dan pengalaman anda di jawatan kosong yang gamuda buka seperti berikut:-.

JAWATAN KOSONG GAMUDA BERHAD TARIKH TUTUP 16 SEPTEMBER 2017

RECEPTIONIST CUM CLERK-JAWATAN KOSONG SELANGOR

 • Kelayakan: Minimum SPM / STPM
 • Pengalaman: 2-3 tahun
 • Kemahiran / Keupayaan Khusus: Kemahiran komunikasi yang berkesan dengan kemahiran interpersonal yang baik. Boleh bercakap dengan baik dalam Bahasa Inggeris & Bahasa Melayu
 • Qualities Peribadi: Dapat bekerja dengan pengawasan minimum, menyenangkan
Tanggungjawab

 • Mengendalikan panggilan telefon dalam dan keluar.
 • Ambil mesej bagi pihak kakitangan apabila mereka tidak ada.
 • Menerima pelawat dan pelanggan dan mengaturkan teh teh untuk memberi minuman apabila perlu.
 • Menerima, menyusun dan mengedarkan surat dan faks.
 • Tugas kemasukan data pada komputer apabila diminta oleh pihak atasan.
 • Mengisi tugas
 • Membantu atasan dalam perancangan dan pengurusan berkesan fungsi pentadbiran.
 • Memastikan kawasan pejabat depan dikekalkan dengan baik. Akhbar dan majalah diubah setiap hari.
 • Mematuhi dan mematuhi semua perkara yang berkaitan dengan Kualiti, Keselamatan & Kesihatan dan Alam Sekitar yang berkaitan dengan skop pekerjaan dan tempat kerja seperti yang dikehendaki oleh syarikat.
 • Apa-apa tugas lain yang boleh diberikan dari semasa ke semasa oleh pihak pengurusan.

Senarai Jawatan Kosong lainnya :
 1. Account Executive-Jawatan Kosong Johor Baru
 2. Internship for Media / Art Students-Jawatan Kosong Selangor
 3. etc

 CARA  MEMOHON JAWATAN KOSONG TERKINI GAMUDA • Sila rujuk laman web ni : Jawatan Kosong Gamuda
 • Pilih Kerjaya dimaksud
 • Klik "APPLY NOW" Bahagian Bawah kanan
 • Mohonlah secara onlen

Nota Jawatan Kosong Terkini :

 • Tarikh Tutup Jawatan Kosong:16 September 2017
 • Hanya Calon yang berkelayakan yang akan dihubungi
Demikian Maklumat Kerja Kosong Terkini GAMUDA semoga berfaedah.amin

Thursday, September 7, 2017

JAWATAN KOSONG TERKINI MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP) TARIKH TUTUP 08 SEPT 2017

Kerja Kosong Terkini MBPP Tarikh Tutup 22 OGOS 2015. Maklumat kekosongan kerjaya dan kekosongan jawatan terkini sektor kerajaan datang dari Majlis Bandaraya Pulau Pinang yang dibuka untuk warganegara Malaysia dibulan ogos 2015. MBPP ialah pihak berkuasa tempatan yang mentadbir bandar George Town dan Pulau Pinang. Agensi ini adalah di bawah kerajaan negeri Pulau Pinang. MBPP bertanggungjawab untuk kesihatan awam dan kebersihan, pembuangan sisa dan pengurusan, perancangan bandar, pengurusan lalu lintas, perlindungan dan bangunan kawalan alam sekitar, pembangunan sosial dan ekonomi dan fungsi penyenggaraan am infrastruktur bandar. The MBPP ibu pejabat utama terletak di Dewan City (di hadapan The Esplanade), George Town.
kerja kosong terkini MBPP
Kerja Kosong Terkini MBPP

 SEJARAH MBPPDitubuhkan pada George Town pada tahun 1801, dan merupakan pihak berkuasa tempatan pertama ditubuhkan di Tanah Melayu. Pada tahun 1857, kerajaan tempatan di George Town telah diletakkan di tangan lima Pesuruhjaya Perbandaran, tiga daripada mereka telah dipilih oleh francais yang terhad, tetapi pilihan raya ini telah dimansuhkan pada tahun 1913.

Pada tahun 1951, sebagai sebahagian daripada langkah ke arah kemerdekaan Tanah Melayu, pihak berkuasa penjajah British diperkenalkan semula pilihan raya tempatan sembilan daripada lima belas pesuruhjaya perbandaran untuk George Town. Majlis-majlis perbandaran lain di Tanah Melayu diikuti tidak lama selepas itu, dengan Kuala Lumpur mengadakan pilihan raya tempatan pertama tahun selepas. By 1956, George Town telah menjadi perbandaran yang pertama di Persekutuan Tanah Melayu untuk mempunyai majlis dipilih sepenuhnya, dengan Cllr GH Goh (Perikatan) sebagai Presiden pertama.

Pada 1 Januari 1957, George Town menjadi bandar oleh piagam diraja yang diberikan oleh Her Majesty Queen Elizabeth II, menjadi bandar pertama di Persekutuan Tanah Melayu untuk menjadi sebuah bandar, dan satu-satunya bandar di Tanah Melayu / Malaysia sehingga Kuala Lumpur telah diberikan bandar status pada tahun 1972. Datuk Bandar pertama George Town adalah Cllr DS Ramanathan (Buruh).

Pada tahun 1965, kerajaan Persekutuan digantung pilihan raya tempatan akibat konfrontasi Indonesia. Majlis Bandaraya pada masa itu pihak berkuasa tempatan paling kaya di negara ini, dengan hasil tahunan hampir dua kali ganda daripada kerajaan negeri Pulau Pinang. Sebagai tindak balas kepada dakwaan salah tadbir dan salah laku, Suruhanjaya Diraja Siasatan telah ditubuhkan dan fungsi Majlis Bandaraya dipindahkan sementara kepada Ketua Menteri Pulau Pinang oleh Majlis Bandaraya George Town (Pemindahan Fungsi) Order 1966. Satu Suruhanjaya Diraja Siasatan ke yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan di bawah Senator Athi Nahappan, melaporkan pada tahun 1968, disyorkan pemulihan dipilih majlis-majlis tempatan, tetapi ini tidak pernah dilakukan. Pihak berkuasa tempatan yang tinggal di Pulau Pinang, termasuk Majlis Daerah Luar Bandar Pulau Pinang, telah diambil alih oleh kerajaan negeri pada tahun 1971.
Dewan Bandaraya, George Town, yang menempatkan Majlis Perbandaran Pulau Pinang

Berikutan Akta Kerajaan Tempatan (Peruntukan-peruntukan Sementara) 1973, dua Lembaga Pengurusan Kerajaan Tempatan (Lembaga Pengurus Kerajaan Tempatan) telah ditubuhkan pada tahun 1974 bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai. Berikutan kelulusan Akta Kerajaan Tempatan 1976, yang disediakan untuk majlis-majlis tempatan yang tidak dipilih, kawasan majlis tempatan di Pulau Pinang telah secara kekal digabungkan ke dalam kedua-dua Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Majlis Perbandaran Pulau Pinang) dan Seberang Perai (Majlis Perbandaran Seberang Perai) .
Sumber: wikipedia

Kali ini MBPP membuka kekosongan jawatan seperti berikut ini :-

JAWATAN KOSONG TERKINI MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (MBPP) TARIKH TUTUP 08 SEPT 2017

Senarai jawatan kosong yang masih dibuka setakat 07-09-2017

No.Nombor IklanJawatanTarikh IklanTarikh Tutup
1.H01A2017PEGAWAI VETERINAR GRED GV4126-08-2017 08-09-2017 
2.H02A2017PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L4126-08-2017 08-09-2017 
3.H03C2017PEMBANTU PENGUAT KUASA GRED KP1926-08-2017 08-09-2017 
4.H04C2017PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U1926-08-2017 08-09-2017 

Syarat Memohon:

 1. Semua permohonan hanya boleh dikemukakan SECARA TALIAN (ONLINE) melalui laman web http://www.mbpp.gov.my atau http://eperjawatan.mbpp.gov.my.
 2. Pemohon yang terdiri daripada pegawai sedang berkhidmat perlu membuat permohonan secara ‘online’ dengan syarat sekiranya berjaya dipanggil temuduga hendaklah membawa perakuan bertulis daripada Ketua Jabatan yang menyatakan samada menyokong / tidak menyokong permohonan pegawai. Pegawai juga dikehendaki membawa kenyataan perkhidmatan yang kemas kini, laporan pengisytiharan harta, laporan penilaian prestasi yang terkini dan kenyataan bebas dari sebarang tindakan tatatertib. Ketua Jabatan dikehendaki mengesahkan maklumat pegawai dengan menggunakan format seperti Lampiran A.
 3. Permohonan dari bekas tentera mestilah disertakan dengan bukti rekod perkhidmatan dari Kementerian Pertahanan Malaysia apabila calon yang berjaya dipanggil temuduga.
 4. Pemohon yang memohon jawatan-jawatan diperingkat Ijazah/Diploma/Sijil dari Institusi Pengajian Tinggi diwajibkan memuat naik salinan Ijazah/Diploma/Sijil yang berkenaan sepertimana yang dinyatakan dalam syarat kelayakan. Jika tidak, permohonan tidak akan dipertimbangkan.
 5. Dokumen-dokumen lain bolehlah dikemukakan sewaktu temuduga kelak.
 6. Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK: Permohonan tidak dibuat secara ‘online’;Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;Permohonan tidak lengkap.

Cara Memohon:

Sekiranya anda pemohon yang mendaftar buat pertama kali;
 1. Klik ke butang 'Pemohon Baru'
 2. Isi kata laluan yang akan digunakan untuk log masuk ke dalam sistem e-Perjawatan. (Sila pastikan kata laluan yang dipilih adalah selamat dan senang diingat oleh pemohon sendiri tetapi tidak mudah dijangka oleh orang lain)
 3. Lengkapkan semua maklumat dalam borang pendaftaran termasuk alamat e-mel
 4. Klik butang 'Hantar'
 5. Pemohon akan menerima notis pemberitahuan dalam skrin komputer memaklumkan ID Pengguna untuk pemohon dan pengesahan pendaftaran. Sila simpan dengan cermat ID Pengguna yang telah diberikan.
 6. Klik butang 'sini' untuk akses ke maklumat peribadi pemohon dan lengkapkan semua maklumat yang lain seperti berikut:- Maklumat Peribadi,Maklumat Persekolahan/Pengajian Tinggi, Keterangan-Keterangan Lain,Butir – Butir Keluarga, Maklumat Pegawai Sedang Berkhidma (Diisi oleh pegawai yang sedang berkhidmat dengan kerajaan sahaja)
 7. Muat Naik Salinan Dokumen
 8. (Maksimum 5 salinan dokumen dibenarkan, dalam format PDF (.pdf), JPEG (.jpg atau .jpeg) atau GIF (.gif) dan tidak boleh melebihi saiz 500K bait
 9.  Klik butang 'Permohonan' dan kemudian klik ke 'Permohonan online' untuk memohon jawatan kosong yang diiklankan. Pilih nombor iklan dari senarai dan klik butang 'Hantar'. Anda boleh memohon lebih daripada satu (1) jawatan kosong.
 10.  Sekiranya pemohon ingin menyemak status permohonan, klik butang 'Permohonan' dan kemudian klik ke 'Status Permohonan'.
 11. Sekiranya status permohonan masih 'Baru', bermakna jawatan tersebut masih belum diproses ATAU jabatan yang mengiklan memproses jawatan kosong secara manual (pemohon boleh menghubungi MBPP untuk mengetahui status sebenar)
 12. Sekiranya status permohonan bertukar 'Ditapis', bermakna permohonan disenarai pendek dan mungkin akan dipanggil untuk temuduga. Sila klik ke butang 'Temuduga' kemudian pilih 'Semak Jadual Temuduga' untuk pengesahan panggilan temuduga. Status 'Ditapis' tidak semestinya dipanggil temuduga.
 13. Sekiranya status permohonan bertukar 'Sudah Diproses/Tidak Ditemuduga', bermakna permohonan tidak menepati kriteria senarai tapis pihak berkuasa melantik dan tidak disenarai pendek/tidak terpilih untuk ditemuduga.
 14.  Klik butang 'KELUAR' setelah selesai mendaftar dan memohon.

Sekiranya anda pemohon yang telah mendaftar dan hanya ingin memohon jawatan kosong yang sedang diiklankan;
 1. Masukkan ID Pengguna yang telah diterima semasa pendaftaran dan Kata Laluan yang dipilih oleh pemohon sebelum ini.
 2. Klik butang 'KELUAR' setelah selesai memohon.
 3. Sekiranya anda pemohon yang telah mendaftar dan hanya ingin mengemaskini maklumat baru dalam sistem e-Perjawatan;
 4. Masukkan ID Pengguna yang telah diterima semasa pendaftaran dan Kata Laluan yang dipilih oleh pemohon sebelum ini.
 5. Kemaskini maklumat yang ingin ditukar dan klik butang 'Hantar' setiap kali selepas mengemaskini.
 6. Klik butang 'KELUAR' setelah selesai mengemaskini. 

Nota:    1. Sila simpan dengan cermat dan teliti ID Pengguna yang telah diberi oleh sistem dan Kata Laluan yang telah dipilih oleh pemohon sendiri semasa pendaftaran untuk digunakan log masuk ke sistem pada masa akan datang. Kegagalan berbuat demikian akan menyulitkan pemohon log masuk semula ke dalam sistem.
 2. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk temuduga.
 3. Pemohon-pemohon diingatkan agar sentiasa menyemak status permohonan masing-masing untuk mengetahui keputusan untuk panggilan temuduga.

Peringatan:

Pemohon yang mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan akan disenaraihitamkan dan boleh diambil tindakan undang-undang di bawah Seksyen 5 Akta Suruhanjaya-suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Semakan 1989).

Sumber :http://eperjawatan.mbpp.gov.my
 

JAWATAN KOSONG TERKINI MAJLIS AMANAH RAKYAT TARIKH TUTUP 11 SEPTEMBER 2017

Kerja Kosong Terkini MARA 2017. Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah, ditubuhkan pada 1 Mac 1966 di bawah Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun hasil daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama pada tahun sebelumnya. Adalah menjadi kewajipan Majlis bagi memajukan,menggalakkan,memudahkan serta menjalankan pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan dalam persekutuan dan khususnya dalam kawasan-kawasan luar bandar.
Kerja Kosong MARA Terkini
Kerja Kosong MARA Terkini
MARA, sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah. Ahli-ahli Majlis MARA terdiri daripada Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan sembilan orang anggota lain, tiga daripada mereka adalah kakitangan awam. Semua Ahli Majlis dilantik oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah.
Ketua Eksekutif ialah Ketua Pengarah dan beliau dibantu oleh tiga orang Timbalan Ketua Pengarah. Bahagian-bahagian yang diterajui oleh Pengarah dan Unit-unit di bawah kawalan Ketua Unit melaksanakan fungsi-fungsi MARA pada peringkat Ibu Pejabat dan disokong oleh 14 Pejabat MARA Negeri, termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan,  dan pejabat-pejabat MARA Daerah. MARA juga beroperasi di London, Washington D.C., Jakarta, Dublin, Frankfurt dan New South Wales.

OPERASI PENGURUSAN

Operasi MARA dijalankan melalui pusat operasi di seluruh negeri dan luar negara.  Pusat-pusat operasi ini merangkumi:
 1. Ibu Pejabat
 2. Pejabat MARA Negeri
 3. Pejabat MARA Daerah
 4. MRSM
 5. Kolej MARA
 6. GIATMARA
 7. IKM
 8. Institut Kemahiran Tertinggi MARA
 9. Kolej Poly-Tech MARA
 10. Kenderaan Bas MARA
 11. Pejabat MARA Luar Negara
 12. Kolej Profesional MARA

VISI KORPORAT

Menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa

MISI KORPORAT

Menerajui bidang keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan ekuiti Bumiputera


Kini MARA memberikan Kekosongan Jawatan terkini dengan kedudukan seperti berikut ini : -

JAWATAN KOSONG TERKINI MAJLIS AMANAH RAKYAT TARIKH TUTUP 11 SEPTEMBER 2017

Majlis Amanah Rakyat (MARA), sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW), memerlukan warga kerja yang berilmu, berkeyakinan, berintegriti, memiliki kemahiran interpersonal, kreatif & inovatif serta komitmen ke arah menerajui kecemerlangan MARA di persada dunia. Warganegara Malaysia yang memiliki ciri-ciri tersebut di atas adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan seperti berikut:-

PENOLONG JURUTERA 

KELAYAKAN JAWATAN KOSONG

 • Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,549.00);
 • atau
 • Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29;RM1,935.02),
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurangkurangnya Gred C) dalam Subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan. 

TARAF JAWATAN :TETAP / KONTRAK

Cara Memohon Jawatan Kosong

 • Permohonan hendaklah dibuat dengan secara online yang disediakan di dalam laman sesawang www.mara.gov.my sahaja. 
 • Salinan sijil-sijil kelulusan yang disahkan dan lain-lain keterangan peribadi hendaklah dibawa bersama semasa menghadiri temuduga. 
 • Tarikh tutup permohonan iklan jawatan ini ialah pad a 23 Jun 2017. 
 • Hanya permohonan yang dibuat melalui laman sesawang www.mara.gov.my saha]a yang akan diterima. Permohonan yang lewat diterima atau tidak mematuhi peraturan yang dinyatakan akan ditolak. 
 • Pemohon yang mempunyai kelayakan Sijil dari lnstitusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) hendaklah mengemukakan surat pengiktirafan daripada pihak Jabatan  Perkhidmatan Awam (JPA).
Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan­pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa ke semasa.

CARA PELAKSANAAN :

 • Semua permohonan yang diterima akan ditapis dan disaring berasaskan kepada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan. 
 • Adalah ditegaskan bahawa pemohon-pemohon yang melepasi saringan sahaja yang akan dipanggil temuduga. 
 • Calon-calon yang bersedia untuk ditempatkan berkhidmat di mana-mana Pusat Pentadbiran MARA sahaja akan dipertimbangkan untuk lantikan ke jawatan 
 • Pemohon-pemohon yang berjaya dalam temuduga sahaja akan dihubungi. 
 • Mereka yang tidak dihubungi dalam masa enam (6) bulan dari tarikh temuduga hendaklah menganggap permohonan mereka sebagai tidak berjaya.

NotaJawatan Kosong : 

Tarikh tutup Jawatan Kosong Kerajaan dari MARA 11 September 2017
 Demikian Maklumat Jawatan Kosong Terkini Kerajaan. semoga berfaedah untuk anda amin

Wednesday, September 6, 2017

Jawatan Kosong KUIS 13 September 2017

Iklan Jawatan Kosong 2017 dari KUIS. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Islam milik penuh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) yang ditubuhkan di bawah akta IPTS 1996. Penubuhannya secara rasmi pada 15 Februari 1995 membuktikan komitmen kerajaan negeri Selangor dalam membangunkan agenda pendidikan dan kecemerlangan ilmu. Sebagai sebuah legasi pendidikan DYMM Sultan Selangor yang sentiasa dipelihara dan disantuni menjadi pemangkin tradisi ilmu dan penyatuan umat Islam di negeri Selangor, KUIS  berusaha melahirkan Da’i, Ulama dan Umara.
Jawatan Kosong KUIS
Jawatan Kosong KUIS
Berpaksikan motto  “Pemangkin Tradisi  Ilmu”, serta keindahan kampus yang bercirikan senibina sejarah kegemilangan  Islam Andalusia, KUIS  telah  bergerak bersandarkan visi dan misi mendepani segala cabaran serta perubahan secara agresif dan proaktif bagi mencapai sebuah institusi pendidikan yang menyediakan program pengajian akademik yang terteraskan tauhid dan  sesuai dengan keperluan zaman kini serta keperluan fizikal yang seiring dengan “niche” Islam yang menepati halatuju pendidikan Islam dan Dasar Pendidikan Negara yang berkualiti dalam menuju sebuah Universiti Islam dalam tempoh yang terdekat. Usaha ini didokong oleh saf para pensyarah serta warga kerja yang memiliki sifat sebagai mudarris, mu`allim, muaddib, murabbi, dan mursyid.
KUIS menawarkan program pengajian di peringkat Asasi, Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah yang telah memenuhi perakuan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) merentasi pelbagai disiplin ilmu termasuk pengajian Islam, pengajian perniagaan, perbankan Islam, pendidikan, komunikasi, dan teknologi maklumat yang berdaya saing dan kompetitif.
KUIS tetap mengekalkan objektif awal penubuhannya untuk melahirkan lebih ramai tenaga profesional Islam yang mampu memimpin masyarakat serta membangunkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam. Selain itu, KUIS juga berperanan menyediakan alternatif  untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.
KUIS melebarkan jaringan dan rangkaian MoU dan MoA dalam pembangunan akademik, penyelidikkan dan inovasi sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi Islam yang sentiasa relevan di peringkat nasional dan antarabangsa.
untuk meraih kegemilangan KUIS membuka kekosongan jawatan.
Kini KUIS membuka kekosongan Jawatan seperti berikut ini :-

Jawatan Kosong Terkini KUIS 13 September 2017

Jawatan Kosong di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS). Sila klik pada jawatan pilihan :
 • Juruteknik Audio Visual GRED J17 Tarikh tutup 13 September 2017 (Rabu)
 • Pembantu Am Rendah Landskap GRED N1 Tarikh tutup 13 September 2017 (Rabu)
Muat Turun Kelayakan Permohonan Jawatan Kosong :

Permohonan hendaklah sampai kepada:

KETUA BAHAGIAN PENGURUSAN INSAN
PEJABAT PENDAFTAR
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)
BANDAR SERI PUTRA 43000 KAJANG
SELANGOR DARUL EHSAN