Tuesday, August 22, 2017

Jawatan kosong Universiti Sains Malaysia (USM) TT 08 SEPT 2017

Kerja kosong Universiti Sains Malaysia (USM) TT 08 SEPT 2017. Sekolah Kemanusiaan merupakan salah satu sekolah yang paling awal yang akan ditubuhkan di Universiti Sains Malaysia dan salah satu yang terbesar untuk menawarkan kursus berasaskan seni. Sejak penubuhannya pada tahun 1970, Sekolah telah membina reputasi sebagai salah satu fakulti Kemanusiaan terkemuka di negara ini.
Research and publication  adalah keutamaan utama di Sekolah ini. Diawali oleh staf akademik dan sokongan yang berpengalaman, berdedikasi dan berkelayakan, ahli-ahli sekolah terlibat secara aktif dalam banyak projek penyelidikan yang bertujuan untuk memenuhi tuntutan kompleks dan khusus masyarakat kontemporari.
Jawatan kosong Universiti Sains Malaysia (USM)
Jawatan kosong Universiti Sains Malaysia (USM)
kini USM membuka jawatan Kosong seperti berikut ini:

Jawatan kosong Universiti Sains Malaysia (USM) TT 08 SEPT 2017

Jawatan kosong English Language Lecturers-Penang - Gelugor - Universiti Sains Malaysia

DESKRIPSI KERJA
DUA pelantikan akademik dalam Linguistik
Seksyen Pengajian Bahasa Inggeris di Sekolah Ilmu Kemanusiaan di Universiti Sains Malaysia mengundang permohonan di kalangan akademik Malaysia dan antarabangsa untuk jawatan Dosen. Calon yang berkelayakan dengan pengajaran, penyeliaan dan pengalaman penyelidikan dalam bidang Linguistik digalakkan untuk memohon.
Memulakan gaji bulanan: RM5855.00
 • Calon mesti memiliki Doktor Falsafah (PhD) dalam Linguistik, dengan pengkhususan dalam SATU bidang berikut: Pengajian Wacana, Sintaks / Tatabahasa atau Fonetik / Fonologi.
 • Calon juga harus mempunyai rekod pencapaian yang baik dalam pengajaran, pengawasan pasca siswazah, penerbitan dan penyelidikan.
 • Calon akan dikehendaki mengajar program sarjana dan pasca siswazah, mengawasi pelajar siswazah, menyumbang secara berkesan kepada pembangunan kurikulum dan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan profil penyelidikan disiplin mereka.
Hanya calon yang disenarai pendek akan dipanggil untuk temuduga.
Untuk memohon, sila serahkan perkara berikut:

 • Curriculum vitae terperinci
 • Salinan salinan transkrip / darjah
 • Butiran lengkap penerbitan dan sampel penerbitan atau penulisan (tiga item maksimum)
 • Pengalaman mengajar dan penyelidikan
 • Pernyataan ringkas rancangan penyelidikan masa depan
 • Nama dan butiran hubungan tiga pengadil akademik

CARA MEMOHON

Permohonan hendaklah dialamatkan kepada:
Dean
School of Humanities
Universiti Sains Malaysia
11800 Minden
Penang, Malaysia

Tarikh tutup permohonan adalah 09 Sept 2017
Mohon Onlen disini:

Saturday, August 19, 2017

JAWATAN KOSONG TERBARU YAYASAN SIME DARBY BERHAD TARIKH TUTUP 14 September 2017

1 Kerja Kosong Terkini Sime darby tarikh. Maklumat Kerjaya Terkini datang dari sime darby Berhad , dimana Sime Darby adalah syarikat berpangkalan di Malaysia multinasional yang terlibat dalam sektor pertumbuhan utama, iaitu perladangan, hartanah, motor, peralatan industri dan tenaga dan utiliti yang pelbagai. Ditubuhkan pada tahun 1910, bahagian perniagaan berusaha untuk mewujudkan manfaat positif dalam ekonomi, alam sekitar dan masyarakat di mana ia beroperasi. Sime Darby Mempunyai visi dan Misi seperti berikut:
Karier terkini Sime darby 2017
Karier terkini Sime darby 2017

Visi

Untuk menjadi sebuah syarikat multinasional terkemuka menyampaikan nilai mampan bagi semua pihak yang berkepentingan

Misi

 1. Komited untuk membangunkan portfolio memenangi perniagaan yang mampan
 2. Berpegang kepada tadbir urus korporat yang baik dan nilai-nilai etika yang tinggi
 3. Terus berusaha memberikan pulangan kewangan unggul melalui kecemerlangan operasi dan prestasi pencapaian yang tinggi
 4. Menyediakan persekitaran untuk rakyat kita untuk merealisasikan potensi penuh mereka
setelah mengetahui sekilas sime darby saatnya kita melangkah ke jawatan kosong terkini sime darby seperti berikut ini: -

JAWATAN KOSONG TERBARU YAYASAN SIME DARBY BERHAD TARIKH TUTUP 14 September 2017

Manager, Liaison-Kuala Lumpur (Sime Darby Property)

DESKRIPSI KERJA

Tanggungjawab:
 • Bekerjasama dengan semua pasukan projek fasa dan perunding yang dilantik untuk mengumpulkan semua dokumentasi yang diperlukan untuk pengajuan kepada Pemerintah atau Agensi yang diberi kuasa yang lain.
 • Mewujudkan hubungan yang kuat dengan pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan untuk mempercepatkan kelulusan yang berkaitan dengan hala tuju dan strategi pembangunan
 • Ikuti permohonan / penyerahan kepada Pihak Berkuasa dan dapatkan kelulusan dalam tempoh masa tertentu
 • Mewujudkan hubungan kukuh dengan Pembekal Utiliti seperti TNB, Syabas, IWK, Telekom Malaysia, dll.
 • Hubungan penghubung yang kuat dengan Koridor Ekonomi (jika berkenaan) dan agensi-agensi Persekutuan.
 • Bekerjasama dengan vendor / perunding / kontraktor untuk memastikan semua keperluan dari pihak berkuasa dan agensi kerajaan dilaksanakan dengan baik
 • Menubuhkan perhubungan dengan penduduk setempat dan menjalankan projek, skim dan aktiviti komuniti yang diperlukan untuk membina komuniti yang mampan

Kemahiran & Pengalaman:

 • Ijazah dalam Kejuruteraan / Pengurusan Pembinaan / Pengurusan Perniagaan / Pengurusan Perhubungan Awam atau mana-mana disiplin yang berkaitan
 • Minimum 5 tahun pengalaman dalam peranan penghubung dan menguruskan bantahan awam dan pertanyaan berkaitan dengan industri hartanah
 • Mesti mahir dengan peraturan pihak berkuasa tempatan dan pematuhan lain yang berkaitan
 • Keupayaan untuk menyelesaikan isu-isu pembangunan berkaitan dengan kelulusan pihak berkuasa dengan menimbang semua pilihan dan memutuskan penyelesaian yang paling sesuai
 • Kuat dalam ketajaman perniagaan, penyelesaian masalah dan pemikiran strategik
 • Kemahiran komunikasi dan perundingan yang kuat dan pemahaman dalam isu geopolitik
 • Kepimpinan yang kuat dan kemahiran interpersonal dalam mengurus penduduk tempatan dan pihak berkuasa kerajaan
 • Baik dalam kedua-dua lisan dan bertulis dalam bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia

CARA MEMOHON JAWATAN KOSONG TERKINI

 • Sila layari laman web : Iklan Jawatan Kosong Sime Darby
 • Pilih Kerja kosong diatas
 • Klik "APPLY NOW Bahagian Bawah"
 • Mohonlah secara onlen
 Demikian Maklumat Jawatan Kosong Terkini semoga berfaedah.amin

JAWATAN KOSONG SYABAS TARIKH TUTUP 14 SEPTEMBER 2017

Kerja Kosong Terkini SYABAS Tarikh  Tutup 14 SEPTEMBER 2017 SYABAS adalah entiti ditubuhkan khusus untuk digunakan sebagai kenderaan pelaksanaan berkenaan dengan penswastaan bekalan air dan sistem agihan di Selangor dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. SYABAS telah dilantik oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan Kerajaan untuk menaik taraf dan meningkatkan sistem bekalan air dan perkhidmatan di Negeri Selangor di bawah konsep Penswastaan ini memandangkan kekangan pengurusan sebelumnya kewangan, pengurusan tidak efektif, standard kualiti air miskin dan bekalan yang tidak konsisten daripada air yang dirawat .SYABAS telah diberikan konsesi oleh Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Selangor untuk menguruskan, mengendalikan dan mengagihkan air bersih yang berkualiti untuk tempoh tiga puluh tahun, bermula pada 1 Januari 2005.
Sebagai pemegang konsesi air terbesar di Malaysia, SYABAS telah dibangunkan oleh seorang usahawan berwawasan yang disokong oleh pasukan pengurusan profesional, berdedikasi dan mahir dengan kegemaran untuk inovasi dalam perkhidmatan pelanggan yang cemerlang serta membentuk semula landskap industri utiliti tempatan.
Karier Terkini Syabas Julai 2015
Karier Terkini Syabas Julai 2015
Sejak penubuhannya pada tahun 2005, SYABAS telah memainkan peranan penting dalam inisiatif tanggungjawab korporat (CR) kerana kita menyedari kepentingan mencapai kejayaan komersial dalam cara yang menghormati nilai-nilai etika dan menghormati pihak-pihak berkepentingan dan menjaga alam sekitar. Sebagai sebuah syarikat yang menjanjikan untuk membekalkan hanya kualiti air bersih kepada pengguna, ia adalah penting untuk SYABAS untuk menikmati inisiatif untuk memelihara persekitaran untuk kelestarian masa hadapan, sama ada melindungi dan menyokong dalam bidang sumber air bersih, persekitaran hijau dan bersih , pengurusan sisa yang betul untuk mengelakkan pencemaran dan lain-lain Melalui program CR kami, yang membolehkan kami untuk menguruskan operasi kami dengan penuh tanggungjawab; kami terus meningkatkan cara kami sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kita sebagai warga korporat yang prihatin dalam mendapatkan keseimbangan yang tepat supaya kita boleh menjaga kepentingan pengguna kami, alam sekitar dan masyarakat secara keseluruhan. Penonton sasaran kami terdiri daripada semua pihak yang berkepentingan dengan kepentingan dalam CR dan masyarakat di mana kami menjalankan perniagaan.

Kini SYABAS membuka kekosongan Jawatan dengan kedudukan kerjaya seperti berikut ini :-

JAWATAN KOSONG SYABAS TARIKH TUTUP 14 SEPTEMBER 2017

Technician (Electrical)-Kuala Lumpur

DESKRIPSI KERJA
KEPERLUAN:
 • Diploma Kejuruteraan Elektrik atau Elektronik
 • Pengalaman bekerja selama 1-3 tahun di industri air terutamanya bidang elektrik dan operasi pam adalah kelebihan.
 • Berpengalaman dalam menyelesaikan masalah melibatkan bahagian elektrik dan peralatan.
 • Pengetahuan yang baik dalam prinsip asas sistem elektrik, mengetahui peralatan konstitutif elektrik, sistem HT / LV, motor induksi, penjana dan bekalan air.
 • Pengetahuan dalam ujian dan pentauliahan pemasangan elektrik.
TANGGUNGJAWAB:
 • Untuk menghadiri dan mengatasi masalah melibatkan peralatan elektrik di Pump Voltage Tinggi dan Pump House Low Voltage.
 • Untuk membantu pembekalan melakukan pembaikan, penyelenggaraan dan penyelenggaraan bahagian elektrik dan peralatan di Pump House.
 • Memantau dan menyelia kontraktor di tapak untuk menyiapkan projek.
 • Membantu pemeriksaan dengan tenaga elektrik yang berdaftar.
 • Periksa bil TNB setiap bulan untuk seluruh rantau, termasuk Ibu Pejabat, rumah pam, penyimpanan dll.
 • Untuk membantu pembaik kerja, pembaikan, penyelenggaraan dan servis 24 penjana ditetapkan.
Jawatan Kosong Lainyya:
 • Jawatan Kosong Technician (Mechanical)
 • Jawatan Kosong Driver
 • Jawatan Kosong GENERAL MANAGER
 • Jawatan Kosong TECHNICAL MANAGER

CARA MEMOHON KERJAYA 1. Siapkan Lamaran Lengkap dan CV 
 2. Hantar dan memohon online ke :https://goo.gl/GdjTjK