JAWATAN KOSONG TERKINI Mac 2018 April 2018

Iklan Jawatan Kosong Terkini Mac 2018 April 2018 Kerja Kosong Terkini Kerajaan dan Swasta Jawatan Kosong Bank Kerani Spa Kastam Jobs Vacancy Mac 2018 April 2018

JAWATAN KOSONG KOPERASI AMANAH IKHTIAR BERHAD 14 MEI 2017

Kerja Kosong Terkini Koperasi Amanah Ikhtiar Berhad . Iklan Kerjaya Terkini berasal dari Koperasi Amanah Ikhtiar Berhad Yang mana Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya pada 30 Ogos 2012 hasil dari Mesyuarat Perancangan Startegik di antara anggota Lembaga Perancangan Amanah AIM dan Pengurusan AIM pada 4 dan 5 Mac 2012 telah menzahirkan dalam misinya iaitu dengan memperkasakan modal insan dan menambah kecekapan dan mengagihkan pendapatan tahunan kepada sahabat melalui penubuhan Koperasi Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad.
Kekosongan kerja Koperasi Amanah Ikhtiar Berhad seperti berikut ini:-
Kerja Kosong Terkini Koperasi Amanah Ikhtiar 2015
Kerja Kosong Terkini Koperasi Amanah Ikhtiar 2015

JAWATAN KOSONG KOPERASI AMANAH IKHTIAR BERHAD 14 MEI 2017

Pegawai Operasi, Pen. Pegawai Operasi, Penilai Emas dan Teller (Kerani Kaunter)

DESKRIPSI KERJAYA
Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad akan membuka (4) empat cawangan ArRahnu Biro Gadaian baru dan akan mengisi beberapa kekosongan jawatan sepertimana berikut:
1. JAWATAN : PEGAWAI OPERASI
Manjung, Perak (1 Kekosongan)
Teluk Intan, Perak (1 kekosongan)
Triang, Pahang (1 kekosongan)
Pengkalan Chepa, Kelantan (1 kekosongan)
Deskripsi Tugas:
 • Sebagai Ketua di cawangan dan bertanggungjawab dalam mengurus operasi harian dan memastikannya berjalan dengan lancar dan teratur
 • Menyediakan laporan akaun harian dan bulanan untuk dihantar ke Ibu Pejabat
 • Memenuhi sasaran operasi yang ditetapkan
 • Mengawal selia kakitangan bawahan dengan baik
 • Memastikan aktiviti gadaian berlaku secara telus dan dan tanpa penipuan
 • Memastikan urusan pentadbiran dan kewangan cawangan diurus dengan teratur dan sistematik
 • Merangka dan melaksanakan aktiviti pemasaran yang berkaitan
 • Jujur, amanah dan berintegriti dalam semua urusan kerja
2. JAWATAN : PENOLONG PEGAWAI OPERASI
Manjung, Perak (1 Kekosongan)
Triang, Pahang (1 kekosongan)
Pengkalan Chepa, Kelantan (1 kekosongan)
DESKRIPSI TUGAS:
 • Membantu Pegawai Operasi dalam memastikan perjalanan operasi cawangan sentiasa di dalam keadaan teratur
 • Bertindak sebagai penyelia khazanah iaitu menyusun, mengawal keluar masuk marhun dan wang operasi
 • Menyediakan laporan akaun harian dan bulanan untuk dihantar ke Ibu Pejabat
 • Membantu kakitangan kaunter jika berlaku kesesakan di bahagian tebus/gadai dan menyokong tugasan manamana kakitangan yang bercuti
 • Membantu Pegawai Operasi menyediakan laporan kewangan dan lainlain laporan yang berkenaan
 • Merangka dan melaksanakan aktiviti pemasaran yang berkaitan
 • Jujur, amanah dan berintegriti dalam semua urusan kerja
3. PENILAI EMAS
Manjung, Perak (1 Kekosongan)
Teluk Intan, Perak (1 kekosongan)
Triang, Pahang (1 kekosongan)
DESKRIPSI TUGAS:
 • Bertanggungjawab dalam menguji, mengesah, menyemak serta memastikan mutu marhun dan  ketulenannya.
 • Melaksanakan penilaian marhun dengan teliti dan mengikut syarat yang telah dtetapkan.
 • Jujur, amanah dan berintegriti dalam semua urusan kerja
4. TELLER (KERANI KAUNTER)
Manjung, Perak (1 Kekosongan)
Teluk Intan, Perak (1 kekosongan)
Triang, Pahang (1 kekosongan)
Pengkalan Chepa, Kelantan (1 kekosongan)
DESKRIPSI TUGAS:
 • Berurusan dengan pelanggan secara terus dalam operasi harian
 • Melaksana proses gadai/tebus marhun
 • Menyemak dan mengesah urusniaga harian, baki wang di kaunter setelah selesai operasi harian.
 • Jujur, amanah dan berintegriti dalam semua urusan kerja


SYARAT- SYARAT PERMOHONAN:

 • Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda / Diploma dalam bidang Ekonomi / Kewangan / Akaun / Perbankan / Pentadbiran / Pengurusan / Pemasaran / Pentadbiran Perniagaan, atau
 • Memiliki STPM/SPM, dan
 • Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang ArRahnu atau berkaitan emas adalah satu kelebihan
*Penetapan caloncalon yang terpilih adalah bergantung kepada keperluan operasi. Pemohon hendaklah bersedia untuk dipindahkan ke manamana cawangan atau negeri yang lain sekiranya diarahkan.

CARA MEMOHON JAWATAN KOSONG ONLEN

 1. Sila layari laman Jawatan kosong Koperasi Amanah Ikhtiar
 2. Pilih kerjaya dimaksud
 3. Klik "Apply Now " Bahagian Bawah kanan

Nota JAWATAN KOSONG

Calon yang berminat hendaklah menghantar permohonan ke alamat di bawah bersama-sama dengan Surat Permohonan Dan Resume, Salinan Sijil Akademik, Salinan Lesen Memandu, Salinan Kad Pengenalan dan Sekeping Gambar Berukuran Pasport (Tidak Dikembalikan).
Permohonan hendaklah sampai sebelum atau pada 14 Mei 2017.
Sila tuliskan nama jawatan  pada penjuru kanan sampul surat.


 Demikian Maklumat Jawatan Kosong Terkini  semoga berfaedah.amin
Rujukan

Subscribe to receive free email updates: